Home

Charlotta KnowU banar vägen för Framtidens vårdmodell. Grundorsaken till hennes djupa utmattning fick henne att djupdyka i problematiken. Energiläckage är ett stort samhällsproblem och leder till svår utmattning och det tar ofta lång tid för den enskilde att återkomma till ett någorlunda normalt liv igen. Vad är det som förbises och som påverkar oss i allra högsta grad både mentalt och fysiskt?

Personligen tog det Charlotta många år att hitta rätt adress för vad det var som inte stämde i hennes liv under den tiden hann allt rasa runt henne. Hennes hälsa både fysiskt, mentalt och emotionellt var i en brant nedåtgående spiral där det fanns ett uppenbart glapp hon inte kunde sätta fingret på vad som egentligen orsakade hennes allt mer djupgående personliga problem som ledde till sjukskrivning. Det var som en osynlig hand styrde henne mot bättre vetande. Och vägen tillbaka var en resa in i energiernas värld.

Idag erbjuder Charlotta KnowU retreats- och utbildning online. Där hon är skaparen av onlineutbildning Coping- och Informationsstrategier för Sjuksköterskor, som fokuserar på arbetsmiljön ur ett informationsperspektiv, och vilka snubbeltrådar man ska undvika.

Energiläckage är Charlotta´s specialområde. Hon erbjuder en 3-månads online retreat med inriktning Energiläckage men även olika utbildningar på temat ur olika perspektiv. De riktar sig till dig som befinner dig i ett tillstånd av konstant inre stress, jobb-och livsångest och vacklande relationer i kombination av en trötthet som inte vill släppa taget om dig. Du har symtom såsom hjärndimma, tinnitus, sömnproblem, nack- och ryggvärk, yrsel, ångestattacker, irritation och en känsla av att vara inkapslad i dig själv utan att komma loss där självbilden inte går ihop med hur omgivningen bemöter dig.

“Äntligen, när jag såg Charlotta´s onlinekurser.”

— Zandra ⭐⭐⭐⭐

“Charlotta´s onlinekurser är en ögonöppnare.”

— Anette ⭐⭐⭐⭐⭐

“Du har gett mig ovärderliga insikter, tack!.”

— Frida ⭐⭐⭐⭐

Oljemålningar av Charlotta KnowU