About Assarsdotter

Lotta Assarsdotter är skolad inom biologi och kemi men hennes negativa och djupgående erfarenheter av starkt negativt energiarbete har öppnat upp ett intresse för det oförklarliga i vår värld. Ny forskning inom en rad olika områden påvisar att vi är mer energi än biologi och det är en ny omtumlande världsbild som håller på att skapas i vårt Universum. Lottas drivkraft är att få andra att se det som inte är synligt vid första anblicken men som i allra högsta grad påverkar oss negativt. 

Mer om Lotta 

Empat

De gåvor man föds med som empat och högkänslig kan upplevas som en förbannelse liksom medialiteten innan man lär sig att hantera känsligheten. Insikten om att en empat aktivt bör arbeta med att stänga sina öppna kanaler blev uppenbara för henne. Genom att lära känna sig själv förhindrar man att dras in i destruktiva relationer där en sund gränssättning är grundstenarna i fundamentet.

Ett halvt liv hann passera innan Lotta fick veta vad det var för övergrepp som pågick mot hennes energifält. Hennes och omgivningens totala okunskap om fenomenets existens gav henne ett kall att sprida kunskapen vidare. Hon brinner för att lära ut hur man bygger upp sitt energifält och återfår sin livskraft. Starkt negativt energiarbete och andligt maktintrång existerar inte i vårt moderna samhälle enligt gemene man. Däremot har narcissister fått ett erkännande som ett existerande problem i vårt samhälle inom beteendepsykologin. Denna okunskap gynnar enbart de som aktivt arbetar med att åkalla sig mer makt genom starkt negativt energiarbete där de dränerar andra personer på deras livskraft och livsenergi.

Energivärlden ingen pratar om

Insikten att Lotta blivit manipulerad och blockerad på distans och levt med ett negativt andeväsen som aktivt placerats i hennes energisystem genom starkt negativt energiarbete var ett brutalt uppvaknande. Det som inte sjukvården kunde förklara och symtomen som var ytterst diffusa men ändå påtaglig fick äntligen en förklaring. Månaderna som följde därefter var en skakig resa in i hennes innersta för att möta sina egna rädslor, hitta sin egen kärna och sin egen röst. Själva andeutdrivningen var bara en ytterst liten del av helhetsprocessen men ack så nödvändig. 

Vi är energi och lever omgivna av energier ändå är alltför många totalt omedvetna om energiers betydelse, påverkansfaktorer och vad de kan användas till. Lottas djupa kunskaper och djupgående inre arbete med sig själv gör hennes livserfarenheter och kunskaper ytterst värdefulla. 

Framtidens vårdmodell

Hennes mångårig erfarenhet som yrkesverksam sjuksköterska inom somatiken på en specialistavdelning och sedermera inom Intensivvården gav henne ovärderliga kunskaper av organisationen från ett inifrån perspektiv. Hon brinner för Framtidens Vårdmodell där energiernas påverkan på oss blir lika självklart som en del i att identifiera grundorsaken i ett sjukdomstillstånd som det biologiska och kemiska perspektivet i dagens diagnosmodell inom skolmedicin.

Arbetsmiljön ur ett Informationsperspektiv

Ett annat område Lotta brinner för är sjukvårdens arbetsmiljö och organisation ur ett informationsperspektiv genom en sjuksköterskas glasögon. Där ligger fokus på att synliggöra det som påverkar en sjuksköterskas arbetsmiljö negativt. Genom att medvetandegöra de små till synes oviktiga handlingarna och beteenden och inse att de har större inverkan än vad man är medveten om i ett större perspektiv ger en grogrund för en positiv förändring. Genom olika frågeställningar och verktyg bygger du som sjuksköterska upp en stabil plattform att utgå från vilket leder till att du står stadigt och vet vart du ska sätta dina gränser efter utbildningens slut.

Vägen tillbaka

Lotta har idag transformerat alla sina upplevelser till värdefull erfarenhet och kunskap. Sitter du med en gnagande känsla av att du inte befinner dig på rätt plats eller i rätt sammanhang i livet där där din kostym plötsligt känns för trång, dina relationer fungerar inte som du önskar och att ditt arbete tar mer än det ger tveka inte att kontakta Lotta så presenterar hon sin online retreat på 3-månader. Kontakt via mail: info@assarsdotter.se för att boka ett samtal för att se om det passar just dig och dina frågeställningar.